Cơ cấu tổ chức Công Ty TNHH SX – TM Hà Tiên:

Sơ đồ tổ chức công ty Hà Tiên

Công Ty TNHH SX – TM Hà Tiên
247 Hòa Bình, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP. HCM
Điện Thoại: 028 – 66 503 437